Δεύτερο Δελτίο Τύπου

Ο στόχος του έργου Influencers είναι η προώθηση της ένταξης των νέων που ζουν με αναπηρίες και μακροχρόνιες παθήσεις. Οι εταίροι του έργου Influencers εξετάζουν την ιδέα της χρήσης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας ως γέφυρας για την ένταξη των ατόμων που ζουν στο περιθώριο της κοινωνίας, εστιάζοντας ειδικά στους νέους με…
Read More

Πρώτο Δελτίο Τύπου

Το έργο INFLUENCERS ξεκίνησε επίσημα την 1η Σεπτεμβρίου 2019, θα διαρκέσει 24 μήνες και οι δραστηριότητες και τα παραδοτέα του θα εφαρμοστούν από 6 εταίρους: Jugendförderverein Parchim Lübz e.V. (συντονιστής του έργου από τη Γερμανία), The Rural Hub (Ιρλανδία), Solution (Γαλλία), Active Women Association (Πολωνία), Right-challenge (Πορτογαλία) και INNOVADE (Κύπρος).…
Read More