Our website use cookies to improve and personalize your experience and to display advertisements(if any). Our website may also include cookies from third parties like Google Adsense, Google Analytics, Youtube. By using the website, you consent to the use of cookies. We’ve updated our Privacy Policy. Please click on the button to check our Privacy Policy.

O projekcie

Przegląd

Przedsiębiorczość społeczna może stanowić ważny pomost dla integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Przedsiębiorczość społeczna online jest wyjątkowo istotnym obszarem działań dla młodych osób niepełnosprawnych lub cierpiących na przewlekłe choroby. Dzielenie się doświadczeniami życiowymi i wykazanie, że życie z niepełnosprawnością lub chorobą jest możliwe; wyjaśnienie, w jaki sposób można pokonywać codzienne przeszkody; kierowanie innych do odpowiednich ośrodków wsparcia lub sieci społecznych; stworzenie forum do dyskusji i debaty; łączenie młodych ludzi w podobnych okolicznościach; to wszystkie potencjalne możliwości przedsiębiorczości społecznej, które partnerzy INFLUENCERS przeanalizują i przedstawią w czasie projektu.

Rozwój technologiczny zapewnia szanse na wyrównanie możliwości młodzieży żyjącej z niepełnosprawnością lub przewlekłą chorobą, jak nigdy dotąd. Może wspierać bardziej sprawiedliwe społeczeństwa; bardziej integracyjne społeczności. Może pomóc w budowaniu sieci wsparcia dla osób w każdym wieku, które żyją z niepełnosprawnością lub tych, które opiekują się osobą niepełnosprawną. Może pomóc „oswoić” niektóre niepełnosprawności fizyczne lub poznawcze oraz stworzyć bardziej rozumiejące i empatyczne społeczeństwo. Partnerzy uważają, że obecne doświadczenie partnerów wpłynie pozytywnie na przebieg i rezultaty projektu INFLUENCERS.

Cele

Projekt INFLUENCERS ma:

  • zapewnić sprzyjające środowisko cyfrowe, w którym niepełnosprawna młodzież lub młodzież chorująca przewlekle może wykorzystać swój potencjał
  • pomóc w osiągnięciu bardziej włączającego społeczeństwa na poziomie lokalnym, na którym projekt jest realizowany – zapewnić, by młodzież żyjąca z niepełnosprawnością była akceptowana i uznawana za kluczowego uczestnika działań społecznych
  • podnieść świadomość na temat pozytywnych stron mediów cyfrowych i społecznościowych oraz potencjału, jaki oferuje wszystkim młodym ludziom
  • pozytywnie wpłynąć na odbiór uczestniczących organizacji młodzieżowych jako centrów doskonałości w pracy z młodzieżą, co pomoże im zachęcić do wspołpracy najlepszych pracowników młodzieżowych
  • zapewnić, że młodzi ludzie, którzy uczestniczą w szkoleniu, zostaną uznani za odpowiedzialnych i aktywnych obywateli mediów cyfrowych i społecznościowych
  • wspierać zwiększoną integrację cyfrową, która jest ważnym elementem integracji społecznej w dzisiejszym społeczeństwie.

Rezultaty

Program nauczania przedsiębiorczości społecznej online
Opracowanie internetowego programu na rzecz przedsiębiorczości społecznej, który koncentruje się na budowaniu wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych do wspierania młodych osób niepełnosprawnych lub cierpiących z powodu długotrwałych chorób w celu rozwijania internetowych przedsiębiorstw społecznych nowej generacji.

Program nauczania umiejętności korzystania z mediów cyfrowych i społecznościowych
Opracowanie pełnego programu szkoleń w zakresie umiejętności korzystania z mediów cyfrowych i społecznościowych.

Program doskonalenia zawodowego
Opracowanie programu doskonalenia zawodowego mającego na celu zapewnienie, że specjaliści młodzieżowi są przygotowani do realizacji programu nauczania w zakresie przedsiębiorczości społecznej online oraz programu nauczania umiejętności korzystania z mediów cyfrowych i społecznościowych.

Pobierz podręcznik
Zobacz flipbook

Portal e-learningowy
Opracowanie portalu e-learningowego jako punktu kompleksowej obsługi, zapewniającego natychmiastowy dostęp do pełnego zestawu opracowanych zasobów edukacyjnych.

Visit platform