Our website use cookies to improve and personalize your experience and to display advertisements(if any). Our website may also include cookies from third parties like Google Adsense, Google Analytics, Youtube. By using the website, you consent to the use of cookies. We’ve updated our Privacy Policy. Please click on the button to check our Privacy Policy.
News

Notatka Prasowa nr 1

Pierwszego września 2019 razem z partnerami z Niemiec (JUGEND für Europa), Irlandii (The Rural Hub), Francji (Solution), Prtugalii (Rightchallenge) i Cypru (INNOVADE) rozpoczęliśmy dwuletni projekt “Influencers”. 

Głównym zadaniem, którym będziemy się wspólnie zajmować, są działania skierowane na włączenie społeczne młodych ludzi z niepełnosprawnościami. W ramach partnerstwa zastanowimy się jak przedsiębiorczość społeczna może stać się czynnikiem sprzyjającym pełnemu uczestnictwu ludzi zagrożonych wykluczeniem z powodów zdrowotnych. W ramach konsorcjum będziemy się kierować przeświadczeniem, że pierwszoosobowe, realne doświadczenie młodych ludzi, żyjących z niepełnosprawnością psychofizyczną lub chorobą przewlekłą, powinno stać się punktem wyjścia do poszukiwania rozwiązań, zaś historie sukcesu poszczególnych inicjatyw – głównym narzędziem inspiracji dla innych. 

Dla osiągnięcia zamierzonych celów wykorzystane zostaną następujące narzędzia on-line:

  1. E-poradnik z zakresu przedsiębiorczości społecznej dla młodzieży z niepełnosprawnościami, zawierający praktyczne rady jak przejść od pomysłu na przedsiębiorstwo społeczne do jego praktycznej realizacji.
  2. E-poradnik z zakresu cyfrowych kompetencji (także z zakresu mediów społecznościowych), zwierający rady jak bezpiecznie i sprawnie poruszać się w środowisku internetowym, by wykorzystać zasoby on-line i poczuć się pewnie w wirtualnym świecie. 
  3. Program treningowy wprowadzający Przewodnik po najlepszych praktykach z zakresu włączenia osób z niepełnosprawnościami (dla pracowników młodzieżowych)
  4. Przyjazna strefa on-line – dla tych młodych przedsiębiorców, którzy zdecydują się na element kariery w Internecie. 

Kickoff projektu miał miejsce 17 października w Irlandii, zaś organizacją goszczącą było the Rural Hub. W trakcie spotkania mieliśmy okazję poznać partnerów oraz omówić założenia projektu i pierwsze działania, które zostaną podjęte w celu jego realizacji.