Our website use cookies to improve and personalize your experience and to display advertisements(if any). Our website may also include cookies from third parties like Google Adsense, Google Analytics, Youtube. By using the website, you consent to the use of cookies. We’ve updated our Privacy Policy. Please click on the button to check our Privacy Policy.

Partnerzy

Rightchallenge to stowarzyszenie promujące kształcenie i szkolenie jako sposób  integracji społecznej i wyrównywania szans. Wierzymy, że edukacja powinna koncentrować się na integralnym rozwoju wszystkich ludzi – niezależnie od statusu społecznego, wieku lub płci – aby przygotować ich do  uczestnictwa we wszystkich wymiarach społeczeństwa, takich jak rodzina, praca, społeczność i rozrywka. Jako organizacja aktywnie zaangażowana w rozwój społeczności, jednym z naszych filarów jest uczenie się przez całe życie, które naszym zdaniem jest niezbędne dla zrównoważonego rozwoju, promowania aktywnego, demokratycznego i odpowiedzialnego obywatelstwa wśród młodzieży i dorosłych.
www.rightchallenge.org


Stowarzyszenie Aktywne Kobiety jest organizacją pozarządową działającą na rzecz równości płci i wzmocnienia pozycji kobiet, z siedzibą w Sosnowcu. Zostało założone w 2002 r. w celu promowania udziału kobiet w życiu społecznym, zawodowym i politycznym, wprowadzenia idei samorozwoju i edukacji przez całe życie wśród kobiet oraz podjęcia działań na rzecz przeciwdziałania przemocy wobec kobiet i dziewcząt. Wraz z rozwojem naszej misji poświęciłyśmy się edukacji nieformalnej, która jest niezwykle skutecznym narzędziem wzmocnienia, włączenia społecznego i samorozwoju. Od założenia naszej organizacji kobiety, osoby starsze i młodzież pozostają głównymi grupami docelowymi. Stowarzyszenie Aktywne Kobiety działa na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym, promując uczestnictwo społeczne grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, wymieniając się doświadczeniami i pomagając młodym ludziom w podejmowaniu inicjatyw w regionie. Współpracujemy z Miastem Sosnowiec, samorządami lokalnymi i regionalnymi województwa śląskiego, różnymi ministerstwami i administracją krajową, innymi organizacjami pozarządowymi w Polsce i na świecie, uczelniami publicznymi i prywatnymi (Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Humanitas) oraz kilkoma liceami w Sosnowcu,  spółdzielniami socjalnymi, działaczami i innymi organizacjami pozarządowymi.
www.aktywnekobiety.org.pl


Solution: Solidarité & Inclusion to organizacja pozarządowa z siedzibą w Paryżu, opracowująca innowacyjne działania promujące spójność społeczną poprzez edukację pozaformalną. Celem stowarzyszenia jest zwiększenie włączenia społecznego wśród młodszych dorosłych poprzez proponowanie kilku rodzajów działań umożliwiających wzajemną akceptację, rozwijanie zainteresowań poprzez oferowanie zróżnicowanych działań, projektowanie programów edukacyjnych dla otwartych umysłów i wzmacnianie uczciwej dynamiki między pokoleniami.
http://www.assosolutioneu.wordpress.com/


The Rural Hub zostało utworzone jako stowarzyszenie przez grupę specjalistów ds. edukacji, szkoleń i rozwoju obszarów wiejskich w odpowiedzi na wpływ kryzysu gospodarczego na małe wioski i miasteczka w Irlandii. Od momentu założenia w 2012 r. The Rural Hub oferuje szeroki zakres szkoleń i programów rozwoju zdolności dla lokalnych mieszkańców i grup społecznych. Specjalizujemy się w dziedzinie wsparcia na poziomie lokalnym i opracowaliśmy szereg miejscowych  inicjatyw wspierających włączenie społeczne młodzieży wiejskiej w niekorzystnej sytuacji, społeczności migrantów i odizolowanych starszych mieszkańców. Współpracujemy z tymi grupami, wykorzystując kreatywne podejście i testowanie zasobów mediów cyfrowych, aby wspierać większą spójność społeczną wśród lokalnych społeczności w hrabstwie Cavan. Mamy rozwiniętą sieć interesariuszy z całego powiatu, którzy wspierają naszą pracę.
www.theruralhub.ie


INNOVADE LI LTD to małe przedsiębiorstwo z siedzibą na Cyprze, z zespołem specjalistów z kilkuletnim doświadczeniem w zakresie przedsiębiorczości, innowacji, rozwoju startupów, rozwoju ekosystemu przedsiębiorczości i rozwoju  kultury, szkolenia dorosłych i zawodowych, zarządzania finansami, wizji strategicznej, oceny biznesu, rozwoju biznesu i poprawy wydajności, wykorzystania technologii w celu wpłynięcia na pozytywne zmiany, rozwoju akademickiego i szkoleń. Jego głównym celem jest ciągłe dostosowywanie się do nowych pomysłów, technologii i metod operacyjnych, ponieważ odnoszą się one do potrzeb klientów i obecnego ekosystemu operacyjnego i biznesowego, ze szczególnym uwzględnieniem postępu społecznego młodzieży.
www.innovade.eu


Od 1992 Jugendförderverein Parchim / Lübz e. V. (JFV) działa jako organizacja non-profit. Zgodnie z założeniami stowarzyszenia ustanawia ono innowacyjne impulsy zachęcania do włączenia zawodowego młodych ludzi znajdujących się w trudnej sytuacji – zwłaszcza osób przedwcześnie kończących naukę, młodzieży NEET, młodzieży i dorosłych ze środowisk migracyjnych, młodzieży bezrobotnej i osób bezrobotnych. JFV oferuje szeroki zakres usług skoncentrowanych na potrzebach docelowych odbiorców, których celem jest przygotowanie, motywowanie i zachęcanie ich do szkolenia / wykonywania zawodu na rynku pracy, a także wspieranie i kierowanie ich w rozwoju osobistym.
www.jfv-pch.de